31 Nollaig 2010

Erse verse 19

An tAm a Bhí 


Ar chóir seanaithne a dhearmad
gan cuimhneamh uirthi arís?
Ar chóir seanaithne a dhearmad
's an t-am a bhí?

     Curfá:
     An t-am a bhí, a chroí,
     an t-am a bhí,
     is ólaimis deoch sláinte arís
     don am a bhí.

Nach dtógfá pionta i do ghlaic
is ardóidh mé cuach dí,
is ólaimis deoch sláinte ar ais
don am a bhí.

       Curfá

Ba ghnáth dúinn rith ar thaobh an tsléibh',
ag piocadh na mbláth mín;
ach chuamar beirt i bhfad i gcéin
ón am a bhí.

          Curfá

Ba ghnáth dúinn tumadh ins an sruth
ó éirí go ham luí;
ach chuamar thar sleasa na dtonn
ón am a bhí.

         Curfá

Seo duit mo lámh a chara cléibh!
Is beir greim mhaith uirthi!
Is taoscfaimid anois gach braon
don am a bhí.

         Curfá

[After the Caledonian Ullans of Robert Burns.]

29 Nollaig 2010

Erse verse 18

An catTeastaíonn uaim i mo thighse:
bean mheabhrach ard-éirime,
cat ag gabháil i measc na leabhar,
cairde de ló is d'oíche -
ní fiú liom an saol dá n-uireasa.

[D'après le latin vulgaire hexagonal de Guillaume Apollinaire.]

25 Nollaig 2010

Erse verse 17

Ag stopadh i gcoill oíche shneachta


Tá ’fhios agam cé leis an choill –
tá cónaí air sa bhaile thoir,
ní cás leis é má dheinim moill
ag amharc an tsneachta ina choill.

Is aisteach le mo chapaillín
an stopadh so gan feirm sa rian,
idir lochán oighir is crainn,
an oích’ is ísle teocht den bhliain.

Do chroith sé ceann is ghíosc an úim
ag fiafraí díom i dtaobh mo rúin,
is níl le cloisint ann ach fuaim
na leoithne réidh, an tsneachta plúir.

Má tá na coillte diamhair mín
comhlíonfad fós mo dhualgaisí,
tá aistear romham roimh dhul a luí,
tá aistear romham roimh dhul a luí.

[After the Ingweonic of Robert Frost.]

11 Lúnasa 2010

Erse verse 16

Ó! ná lig uait a ainm


Ó! ná lig uait a ainm, ach go luí sé sa scáil,
gan urraim ná aird mar' bhfuil a chorpán;
is danaideach duairc sinn ag sileadh na ndéar,
amhail titim an drúchta ar a uaigh faoin bhféar.

Ach drúcht úd na hoíche a thiteann go ciúin,
bheir sé úire a ghealfaidh an féar ar an uaigh,
is na deora a siltear faoi choim is faoi rún,
is tuar iad go mbeidh sé ’nár gcuimhne go buan.

[After the Occidental Britanno-Germanic of Thomas Moore.]

03 Lúnasa 2010

Erse verse 15

Is fear an fear mar sin féin


An ann don bhocht atá gan choir
is ceann faoi air mar sin féin?
is beag ár meas ar dhaor ag crith
ach táimid bocht mar sin féin!
Mar sin féin, mar sin féin,
ár ndua fá choim, mar sin féin;
cad is céim ann ach snas ar bhonn,
den ór an fear mar sin féin.

Más bia gan bhlas is cleachtach dúinn
is éadach glas, mar sin féin;
bíodh sról ar ghamal, fíon ag brúid,
is fear an fear mar sin féin.
Mar sin féin, mar sin féin,
gan ghotha air, mar sin féin,
an fear gan cham cé bocht atá,
is rí linn é mar sin féin.

An t-ógfhear thall is tiarna é,
leaid lán de phoimp, mar sin féin;
cé binn le céadta guth a bhéil,
níl ann ach daoi mar sin féin.
Mar sin féin, mar sin féin,
ribín is réalt, mar sin féin,
an fear le céill is intinn shaor
is cúis ghrinn dó seo go léir.

Má thig le rí piaraí a bhaist,
gach iarla, diúc, 's a leithéid,
tá fear gan cham thar neart a reacht,
níl feidhm ag dlí mar sin féin.
Mar sin féin, mar sin féin,
gach teideal ard, 's a leithéid,
is fearr go mór mianach is meas
ná gradam stáit mar sin féin.

Guímís go léir go dtaga an lá
(is tiocfaidh sé, mar sin féin)
nuair bheidh an chiall i ngach aon áit
ag breith an bhua mar sin féin.
Mar sin féin, mar sin féin,
tá sé ag teacht, mar sin féin,
go mbeidh gach duine feadh an tsaoil
'na mbráithre fós mar sin féin.

[Aistrithe ó Ultais Albanach Robert Burns.]

21 Iúil 2010

Erse verse 14

Oileán locha Inis Fraoigh 


Éireod anois is imeod, chun triall ar Inis Fraoigh,
go ndéanfad cábán beag ann as criadh is cliatha slat;
beidh pónairí i línte, is mil agam ón gcíor,
is stopfad i bhfaiche ann, dord na mbeach i ngach aird.

Beidh suaimhneas agam ansiúd, óir sileann síth go réidh
ó cheo-bhrat na maidine go gceolann an creagar;
bíonn drithlí ann istoíche, niamh ghorm i lár an lae,
is líonann eití gleoiseach na spéartha um fheascar.

Éireod anois is imeod, óir d'oíche is de ló
cloisim glór séimh an locha ag bualadh ar an mbruach;
anseo ar thaobh na sráide, nó ar chosán gan snódh,
ar chloisint mo chroí istigh airím go doimhin an fhuaim.

[After the Hiberno-Saxon of W.B. Yeats.]

14 Iúil 2010

Erse verse 13

Amhrán Marseille


Éirígí 'chlanna na tíre,
tá lá na glóire buailte linn!
agus brat fuilteach na daoirse
á bhagairt ag tíoráin orainn,
     á bhagairt ag tíoráin orainn!
Éistigí 'mhuintir na tuaithe
béicíl na n-amhas gan daonnacht,
táid ag marú óige 's bantracht
is ag réabadh trí bhur ndúiche!

Chun arm a shaorfheara,
déanaigí bhur ranga,
ar aghaidh, ar aghaidh!
go ndoirtfear fuil
shalach ar ár gcriaidh!

Go neartaí ár ngrá don tír seo
lámh láidir lucht a slánaithe,
go dtroide spiorad na saoirse
ar son fhoireann a cosanta,
     ar son fhoireann a cosanta!
Go raibh an bua ag ár mbratach
i measc gártha arda na dtréan,
go raibh ár nglóir is ár gcaithréim
le feiscint ag naimhde basctha!

Chun arm a shaorfheara,
déanaigí bhur ranga,
ar aghaidh, ar aghaidh!
go ndoirtfear fuil
shalach ar ár gcriaidh!

[D'après le Gallo-Latin de Claude Joseph Rouget de Lisle.]

11 Iúil 2010

Keats and Chapman 6

An illuminating tale
As Keats stepped from the bright sunlight of the city streets into the interior of the gentleman’s club he paused to let his eyes adjust to the gloom.

‘Ah, Mr Keats!’ said the receptionist from behind his desk, ‘Mr Chapman is expecting you in the library – top of the stairs on the third floor.’

‘Thank you very much Higgins’, replied the poet who, though an infrequent visitor to the club, needed no directions to find the library – invariably the quietest room in the building.

This morning was no exception. On entering, Keats noted that there were three people in a space which would have comfortably accommodated thirty. Chapman was seated in a leather armchair, evidently engrossed in the Times Literary Supplement. Keats sat down in an adjacent chair without disturbing his friend’s concentration, then coughed softly to attract his attention.

‘Ah, Keats! How long have you been there?’ asked a surprised Chapman.

‘Just a moment. I’m sorry to interrupt, but here’s that new sonnet of mine’ said Keats, taking a carefully folded sheet of paper from his jacket and laying it on the small table between them.

‘Capital!’ replied Chapman, ‘you know how much ...’ Chapman’s words trailed off as the light from the lamp beside his chair expired. ‘Good grief! Isn't that typical? I was reading turgid reviews by pretentious academics for an hour and perpetual light shone upon me, but no sooner was I presented with a piece of real literary merit than darkness descended.’

‘Ah, but you haven’t read it yet’ said Keats, with genuinely false modesty.

‘It’s a judgement founded on extensive experience, old boy’ answered Chapman, before calling in a louder voice: ‘I say, Professor Edwards, Major Smyth, could I have your assistance for a few moments?’

‘What appears to be the matter?’ asked a rotund and balding gentleman in his fifties whose face appeared from behind the Financial Times. In the farthest corner of the room an older white-haired member of the club left down the copy of Country Life he'd been leafing through and cupped a hand to his ear. ‘What’s that Chapman?’ he bellowed.

‘My reading lamp isn't working Major, I wonder could you both come over here for a moment?’

‘Lamp not working?’ repeated the Major quizzically as he crossed the floor. ‘I should expect it’s the bally bulb. They do that you know. Did I ever tell you about the time I was stationed in Trucial Oman ... ?’

‘I don’t see what you need us for’, interrupted the Professor,‘this isn’t one of those light bulb jokes is it?’

‘Hah!’ exclaimed the Major, ‘I’ll warrant it is – how many club members does it take to change a light bulb, what?’

‘Chapman, tell me you wouldn’t’ pleaded Keats.

‘Of course not Keats – you know me better than that! But it may take more than the four of us to resolve this difficulty. I’ll just summon a member of staff’ said Chapman as he pressed a bell on the library wall.

‘Some of them aren't bad though’ said the Professor. ‘For example, do any of you know how many philosophers it takes to change a light bulb?’

‘Philosophers!’, snorted the Major – never met one. How many?’

‘Hard to say actually – it all depends on what you mean by “change”’ answered the Professor.

‘Very droll I’m sure’, groaned Keats, ‘but all we need is a new bulb – come to think of it, I could just borrow one from a wall light ...’

‘Here’s one in your line then’ said the Major, turning to the Professor: ‘how many psychiatrists does it take to change a light bulb?’

‘What do you mean “in my line” – I’m an economist – what are you implying?’ asked the Professor, clearly irate.

‘Eh, both very learned professions I'm sure’ interjected Keats. ‘How many econ ... I mean, how many psychiatrists does it take to change a light bulb?’

‘Just one, but the bulb must really, really, want to change’ answered the Major, a grin of satisfaction spreading across his face.

‘Excuse me gentlemen, did somebody call?’ asked a liveried attendant from the library doorway.

‘A scotch and soda as you’re there, James’ ordered the Major before anyone else could respond.

‘Actually James, I rang’, said Chapman, throwing an irritated glance in the Major’s direction. ‘Would you kindly invite some of the members to step into the library?’

‘The members may not wish to be disturbed, sir. May I enquire why you desire their company?’

‘Of course, James. It’s perfectly simple. This reading lamp here has stopped working.’

A baffled expression flickered for an instant across the attendant’s face before his habitually inscrutable expression returned. ‘I’ll fit a new bulb directly sir, but I don’t think the matter requires the attention of the members.’

‘A new bulb? Total waste of good money! Our subscriptions are high enough as it is. Just bring up a dozen members’ ordered Chapman in a peremptory tone.

‘Chapman, for heaven’s sake’, exclaimed Keats, ‘what on earth do you want with such a crowd of people?’

‘Surely Keats’, replied the classicist wearily, ‘you must have heard before now that many hands make light work?’

03 Iúil 2010

Dán nua

Seánra na seanrá


Ós dubh dorcha dul an dáin
staidéar síor do-níodh ógán,
     é sínte go moch ag meas
     scríbhne frofa na bhfileadh.

‘Is doiligh deacair an ghairm’
adeirid saoithe seanchais,
     ach ní crua riaghail na rann
     nuair scríobhtar dán le dúthracht.

Ná cleacht seanráite na sean—
beir scéala suilt don phobal
     ón spéirbhean is caoimhe cló,
     banfhlaith séaghain na sídheog!

Is éasca amhrán a cheapadh go réidh don slua
ach éilíonn staraithe leamha i mBéarla suadh
gur léannta rafar an bard a chum dréacht nó duan
i nGaeilge chanta go snasta gan éasc ná dua.

Is freagra é seo ar aiste leis an Ollamh Louis Cullen inar áitigh sé gur 'literary form, not a message for the people' í an aisling.

27 Meitheamh 2010

Erse verse 12

Tine agus oighear An í tine deireadh an tsaoil,
nó b'fhéidir sioc?
De réir mo thaithí ar an méin
táim den tuairim go bhfónfadh caor.
Ach dá dteastódh an dara scrios,
is leor m'eolas ar an bhfuath féin
le rá go mbeadh an t-oighear gach pioc
chomh nimhneach géar
ag bualadh sprioc.

[Aistrithe ó Shacs-Bhéarla Robert Frost.]

19 Meitheamh 2010

Erse verse 11

Eipic, 1938


Chónaigh mé in áiteanna mór le rá
nuair a bhí cúinsí troma le réiteach:
cér leo an leath-ród carraigeach gan fál
a raibh dhá theaghlach armtha á éileamh?
Bhéic muintir Dhufaigh ‘bíodh an deamhan agaibh’
is bhain an Cábach liath a chasóg de,
ag siúl na stráice gan beann ar lannaibh—
‘is í an chríoch na clocha glasa seo’.
B'shin bliain an chlampair úd thall in München.
Cé acu ba throime? Bhraith mé nárbh fhiú
mórán Baile Uí Rois ná an Goirtín
gur labhair taibhse Hómer i mo chluais:
‘Scríobh mé an tIliad i dtaobh a leithéid
de raic. Ceapann déithe a dtábhacht féin’.

[From the Meridional Anglo-Ullans of Patrick Kavanagh.]

16 Meitheamh 2010

Erse verse 10

Do Lucasta, ar imeacht chun cogaidh


Ná smuain, a rún, go bhfuilim crua
cé go mbrostaím ó chlúid
d'uchta úir is do mheoin fhionnuair
chuig slua, meirge is dún.

Is dearbh gurb é mo dhúil anois
an namhaid i lár gliadh,
is ansa liom ná rún do chnis,
claidheamh, lúireach is sciath.

Ach is údar sásaimh duitse
an fealladh so, a stór,
mar ba lú mo ghrá ort murach
gur fearr liom fós onóir.

[Aistrithe ó Shacsbhéarla Richard Lovelace.]

12 Meitheamh 2010

Erse verse 9

Cuir i gCásCuir i gcás nach bhfuil neamh ann -
is féidir más mian leat,
níl ifreann thíos fúinn
gan ach spéir os ár gcionn,
samhlaigh go bhfuil gach éinne
beo don lá inniu ...

Cuir i gcás nach bhfuil tír ann -
ní doiligh é a dhéanamh,
gan chúis maraithe ná éaga
ná creideamh ach chomh beag,
samhlaigh go bhfuil gach éinne
beo go síochánta ...

B'fhéidir gur aisling a chonac
ach nílim i mo aonar,
táim ag súil go mbeidh tú linn
's go seasfaimid le chéile.

Cuir i gcás nach bhfuil maoin ann -
más féidir é a dhéanamh,
gan chúis sainte ná ocrais
ach daoine mar bhráithre,
samhlaigh go bhfuil gach éinne
i bpáirt sa chruinne ...

B'fhéidir gur aisling a chonac
ach nílim i mo aonar,
táim ag súil go mbeidh tú linn
's go mairfimid le chéile.

[Aistrithe ó Shacsbhéarla Eoin Uí Leannáin.]

06 Meitheamh 2010

Keats and Chapman 5

A man of principle


Chapman was eagerly anticipating a drink or two with Keats as he strode through the hotel foyer towards the most secluded of several bars in the establishment. Only the day before he had returned from a month-long trip to the Bodleian Library to research a monograph on Venetian incunabula. So engrossed had he been in his work while at Oxford that he had lost touch with events in the outside world and was hoping Keats would bring him up to date on recent events.

On entering the dimly lit room Chapman saw his friend seated on a stool half way along the bar but his heart sank as he noticed that another man, sallow and casually dressed, was seated immediately to the poet’s right. Chapman didn't recognise the fellow but, being acutely conscious that very few people were as interested in the classics as Keats, he resigned himself to the fact that he now had little chance of holding forth at length on the Bodleian’s collection of early Venetian editions in Greek.

‘Keats old man, how are things!’ said Chapman in as cheerful a tone as he could muster, while seating himself on the stool to the poet’s left.

‘Ah Chapman – perfect timing as always! I’ve just finished my gin and tonic – what are you having?’

‘Great minds and all that’, replied Chapman, ‘I rather fancy the same’.

‘Good grief!’, said the poet, striking his forehead with his palm, ‘I should have anticipated that answer I suppose, but I walked right into it, didn't I?’

‘Why, what on earth is the matter?’ asked Chapman in some confusion.

‘Ah, a trivial point really – it’s just that I've never known whether one should say “two gins and tonic” or “two gin and tonics”. The former seems to be required by logic yet it’s redolent of the schoolroom. On the other hand, the latter is distinctly demotic, not to say vulgar – perhaps even ... American.’

‘Americans don’t drink gin and tonic do they? From what I hear, it’s all cocktails over there. Here, leave the drinks to me – is your friend having anything?’ enquired Chapman, nodding in the direction of the sallow man.

‘What? Oh, he’s not with me’ said Keats, lowering his voice, ‘I’ve no idea who he is actually – he just sat down there a few minutes ago’, then added more loudly ‘you order the drinks so, but I insist on paying’.

Chapman did not demur and caught the barman’s eye: ‘two G ’n’ Ts please’ he ordered. He was about to comment that the sallow man’s behaviour was a little odd in view of the number of free stools at the bar but Keats spoke first: ‘Well played Chapman old boy – you cut the Gordon’s knot there and no mistake!’

While the barman was placing the drinks on the counter Chapman discretely observed, in the mirror behind the bar, the sallow man finishing his beer, standing up and moving towards the door.

‘This is my round! Leave this to me – I insist.’ announced Keats as he removed his jacket from the back of his stool and reached into an inside pocket for his wallet. ‘That’s strange’, said the poet, ‘I always keep it there – hold on, it must be on the other side ... no, it’s not there either ... now where could I ...’

Without a word, Chapman jumped from his stool to the door. He took in the foyer beyond with a single glance before rushing in the opposite direction down a corridor leading to the hotel’s garage. Emerging into a laneway at the rear of the building he was delighted to see the sallow man walking briskly towards the street. ‘Stop thief!’ he shouted. The suspect glanced over his shoulder and began to run but before he had covered ten yards a liveried attendant dashed from the garage and seized him by the arm.

‘Excellent work!’ said Chapman as he came up a moment later. ‘This miscreant has just relieved my friend of his wallet. Would you be so good as to summon a member of the constabulary?’

‘Certainly sir – right away’ replied the attendant, releasing his grip on the pick-pocket as Chapman took hold of his other arm. With his free hand, the sallow man reached into a trouser pocket and produced a wallet which he handed to Chapman, an insouciant expression on his face.

‘I’d be very worried if I were you’ said Chapman sternly as he took the wallet. ‘I warrant you’ll see the inside of a gaol for this – for six months at least, perhaps a year.’

The prisoner smiled. ‘Think that frightens me, do you? I’ve been inside oftener than you’ve had holidays. I’ve been inside so often, I’ve lost count. I know all the screws; a lot of my best mates are in there right now. Sure, it’s only a month since I got out after my last stretch. Ask any beak in this town if you don’t believe me – they all know me by my first name.’

‘Really?’ said Chapman, ‘how remarkable!’ Then, having reflected for a moment, he released his grip on the captive's arm: ‘be off with you so – go on, get out of here before I change my mind again!’

The sallow man’s face registered a look of amazement. Then he nodded his thanks, turned on his heels and hurried towards the street.

‘Chapman!’  shouted Keats, who had just emerged from the hotel, ‘am I very much mistaken or did I see you release that villain just now?’

‘Yes, I’m afraid I did’, said the classicist as he returned the poet’s wallet. ‘I don’t condone the fellow’s line of business for a moment, but I must confess that I've always admired a man who has the courage of his convictions.’

19 Bealtaine 2010

Erse verse 8

An Múinteoir


Thóg an saor cloiche teampall
a bhí maisiúil greanta teann,
gach stua, póirse is colún
mar líne chruinn óna pheann.
Scairt an slua ar a fheiscint:
"ní bheidh meath ar sin go brách;
is mór í d'éirim a cheardaí!
mairfidh do chlú is do cháil."

Thóg oide scoile teampall
le dua is le gean a chroí,
níor dhein dhá leath dá dhícheall
is do leag gach cloch le guí.
Níor tugadh aird ar a iarracht,
ba chuma le cách a rún,
is an teampall a tógadh
ceileadh é ar radharc na súl.

Tá teampall an tsaoir scriosta
ina smionagar ar lár,
gach colún leagtha briste,
na fallaí tite le fán.
An ceann a thóg an múinteoir,
seasann sé go fóill gan loit:
óir is é a bhí sa teampall
anam síoraí bithbhuan linbh.

[After the Insular Saxon of an unknown pedagogue.]

16 Bealtaine 2010

Erse verse 7

An samhlód thú?


An samhlód thú le lá geal sa samhradh?
is áille thú agus is measartha
óir síothlaíonn léas an tsamhraidh go tapa
is rúscann gaoth mín-ghas na Bealtaine;
téann teas na gréine thar fóir ar uaire,
is minic scáth ag clúdach a gnúise -
le himeacht ama, de thaisme uaine,
tagann meath ar gach neach beo dá úire;
ach ní chaillfidh do shamhradh a luisne
ní fheicfear smál go deo ar do mhaise,
ní bhéarfaidh an bás ort ina ghaiste
is tú ag druidim le deireadh d'aistir:
a fhad a mhairfidh an cine daonna,
mairfidh sé seo, is do niamh le chéile.

[After the Insular Saxon of William Shakespeare.]

14 Bealtaine 2010

Erse verse 6

An CrannSílim nach bhfeicidh mé go brách
dán chomh dea-dhéanta leis an gcrann

Crann a dhiúlann tríd an ithir
leacht ó chíoch thorthúil na cruinne

Crann a adhrann Dia gan staonadh
ag ardú géag chun na spéire

Crann a bheireann ins an samhradh
nead spideoige faoina ascall

Crann a dtiteann sneachta geal air
is a thugann scáth ón bhfearthainn

'Sé mo leithéid a chumfadh dán
ach Dia amháin a chruthódh crann.

[After the Insular Saxon of Joyce Kilmer.]

12 Bealtaine 2010

Erse verse 5

Cumha Sochraide


Cuir gach clog ina stad agus múch an guthán,
ná lig do na gadhair a bheith ag glamaíl fá chnámh,
balbhaigh an pianó agus maolaigh an druma,
leag amach an cónra is lig don slua caoineadh.

Bíodh na heitleáin ag geonaíl os ár gcionn sa spéir
ag breacadh tásc an fhir a cailleadh ar an aer,
ceangail ribín ciardhubh le hucht an cholúir bháin,
cuir lámhainní dubha ar an bpóilín sa tsráid.

Ba eisean thuaidh is theas, thoir is thiar dom,
ba eisean Domhnach is dálach, obair is scíth agam,
ba é mo lá is m'oíche, mo chaint is mo cheol é,
shíleas go mairfeadh ár ngrá, ach mo léan gur éag.

Níl na réaltaí ag teastáil, múch gach ceann díobh,
cuir an ré i dtaisce is bain anuas an ghrian,
taosc an fharraige agus scuab an choill chun siúil,
ní bheidh rath ar aon cheo arís go Lá an Luain.
 
[After the Insular Saxon of W.H. Auden.]

11 Bealtaine 2010

Keats and Chapman 4

A fishy businessCaptain Horatio Hill RN, retired, was a popular member of the gentleman's club in which Chapman was an habitué. The captain could and, whenever he was given half a chance, did boast of his family's long and almost unbroken tradition of naval service since 1758, the year in which young Herbert Hill, third son of a Devon squire, was taken up by a press gang as he emerged from a house of ill-repute in Portsmouth.

Herbert's true identity was not established until after his return from a voyage to the West Indies, by which time he had become enamoured with the seafaring life and procured himself a place as a midshipman. Remaining in the service after peace returned, the first of the naval Hills served with distinction throughout the sadly mismanaged campaign to restore constitutional government in the revolted American colonies, before losing his head to a French ball in the Chesapeake Bay action of 1781. Herbert's son, Hamilton, rose to command a ship of the line in the Napoleonic war and laid the basis for his family's eminence by using his prize money to build Trafalgar Hall, the country seat where Horatio Hill still lived for a few months each year.

After a promising start, Horatio Hill's own naval career come to a premature end when he was observed in the company of a fellow officer's wife in circumstances that were capable of being misconstrued by those of a prurient disposition. The captain's prompt resignation from the service preserved the reputations of all concerned and his subsequent trading on the stock market prospered to such an extent that he was shortly enabled to design and construct a ten-berth yacht, the Victory, which he normally moored in the Bahamas and on which he frequently invited friends and acquaintances to join him for short cruises.

In due course, an invitation to holiday on the Victory was extended to Chapman, whose relationship with the captain was cordial rather than close. While the classicist would eagerly have accepted such an invitation had a cruise been proposed for the Aegean rather than the Caribbean, he inclined to the view that one palm tree is very much like another and pleaded a prior commitment to holiday with his friend Keats when declining the sailor's invitation. Hill responded by including the poet in his invitation. Four weeks of torrential rain and a further offer of free air-tickets to Nassau accomplished the rest and the literary friends joined the captain, his daughter Harriet, and a crew of three on board the Victory.

The contrast between Keats's and Chapman's behaviour afloat could not have been more marked: while the latter passed the time reading in a deck chair, a jug of iced water at his elbow and a parasol carefully adjusted to afford maximum protection from the ultraviolet rays, Keats entered enthusiastically into the holiday spirit: he stripped to his bathing trunks, consumed prodigious quantities of alcohol, loudly declaimed poetry composed by himself and others, and regularly dived overboard. The cause of the poet's unusual behaviour quickly became apparent to his friend: Keats was deeply smitten by the charms of Miss Harriet Hill - he drank rum and lime in her company, played quoits with her, and displayed his prowess as a swimmer only when she was on deck to observe.

As the Victory rode at anchor on the third day of the cruise, Keats was languidly performing the backstroke some ten yards adrift of the yacht's stern while engaging in a vapid conversation with Miss Hill, who was leaning over the rail at the yacht's stern, her arm hooked around the flag staff for support. Two crew members had gone ashore for provisions and the third was washing dishes in the galley. Captain Hill lay snoring on a sun bed and Chapman, who had been working on a critical essay on the Satires of Juvenal, was himself drifting in and out of sleep in his deck chair.

Suddenly he was jolted back to wakefulness by Harriet's hysterical screams. Rushing to the girl's side, he immediately saw the cause of her alarm: the dorsal fin of a shark was moving towards Keats in a zigzag fashion. Already alert to the danger, the poet was swimming as fast as he could towards a rope ladder which hung amidships on the port side of the yacht but it was all too evident that he had little chance of reaching it before the shark overtook him. Chapman was rooted to the spot as he tried to absorb the horrifying implications of the scene before before his eyes.

'Forget the bally ladder!' roared Horatio Hill, who had suddenly appeared between his daughter and Chapman, 'get over here and we'll haul you in!'

Keats obeyed the captain's instructions, but even as he altered course the shark abandoned its zigzag approach and bore down directly on its human prey with terrifying speed. The poet reached the stern of the yacht a few yards ahead of the shark and flung his arms in the air in what seemed like a last despairing gesture. Instantly, Chapman and the captain grabbed an arm each and pulled the imperilled swimmer upwards and inwards with all their strength. Keats hung suspended in mid-air for a brief eternity and a loud thud was heard as the shark collided with the hull inches below his feet, then the poet's centre of gravity crossed the mid-point of the railing and he fell head-first onto the deck of the Victory.

'By Jove, that was a bit too close for comfort!' exclaimed the captain after a few moments.

'Idiots!' hissed Keats angrily as he rubbed his forehead, 'you blithering idiots! What on earth did you think you were playing at?'

'Steady on old boy,' said Chapman, convinced that his friend was suffering from the effects of shock or concussion: 'that shark would have had your legs for lunch if we hadn't fished you out.'

'Nonsense! You've just ruined everything' moaned the poet, his face a picture of frustration and disappointment. 'Together, you snatched the feet from the Jaws of Victory!'

10 Bealtaine 2010

Erse verse 4

Anam dochloíte


I nduibheagán doimhin na hoíche,
an dorchadas ar gach taobh,
gabhaim buíochas ó mo chroíse
don té a bhronn orm anam tréan.

Pé rud a tharla dom sa saol,
deor ná geoin níor bhain sé asam:
má síneadh mé le buille géar,
sheasas suas gan mórán achair.

Lastall de ghleann seo an chaointe
tá scáth uafar báis is daortha,
ach ag druidim le críoch m'aoise
táim go teann, gan ualach scéine.

Is dá dhaoire é an dua
nó dá chruaidhe iad mo dhála,
is mé máistir mo chiniúna:
is mé ceannasaí m'anama.

[After the Insular Saxon of W.E. Henley.]

08 Bealtaine 2010

Erse verse 3

Meán Fómhair 1913Cad tá uaibh is sibh in inmhe
ach carnadh pinginí bréana
lena gcur i gcófraí taisce,
agus guí le Dia gan staonadh,
go mbeidh an cnámh gan deoir smeara?
Tá an tsaint i páirt le naofacht
is Éire na laoch gan oidhre
curtha fá leac leis an Laoghaireach.

Níorbh amhlaidh don aicme eile
a thuill meas na n-óg le héachta,
scaip a gcáil ar fud na cruinne
ach gearradh go luath a laetha -
dream a mhair fá scáil na croiche
gan beannú sagart ná séada.
Tá Éire na laoch gan oidhre,
curtha fá leac leis an Laoghaireach.

Chuaigh géanna fiáine ar eite
thar sáile i bhfad i gcéin uainn,
dhoirt na tréanfhir a gcuid fola -
ár gceann airm an tiarna Éadbhard,
Emmet óg is Tone na gaoise,
cad ab fhiú an phian go léir sin?
Tá Éire na laoch gan oidhre,
curtha fá leac leis an Laoghaireach.

Is dá bhfillfidís abhaile,
fir a d'éag ar son na hÉireann
gan chomhluadar is i laige,
déarfaí: "táid meallta ag céibheann
a chuir a n-intinn ar mire".
Ba chuma leo bás nó saoradh
ach táid ar shlí na fírinne,
curtha fá leac leis an Laoghaireach.

[After the Ingweonic of W.B. Yeats.]

Keats and Chapman 3

An obscure portal


Feeling himself in need of a stiff mid-morning drink, Chapman stepped into the gentleman's club of which he was a long-standing member. As he made his way, glass in hand, towards an armchair next to a window in the smokers' lounge he was surprised to see Keats slumped in an adjacent chair, a vacant but somewhat harassed expression on his countenance.

'Keats old boy! Good to see you! It's not often we have the pleasure of your company' said Chapman warmly – the younger poet had agreed, at Chapman's urging, to join the club some years before but he generally preferred the quiet of his study to the convivial surroundings of the club and rarely visited it.

'I have been hunted from house and home' replied Keats glumly.

'Good heavens! What happened? Do tell me everything' urged Chapman.

'It's my nephew Mervyn. He's coming up to college in October and my sister felt it would be a good idea for him to spend a month or two in town before then, to familiarise himself with the city and so on. He can't take rooms in college until term begins and, since I live alone in a four-bedroom house, I could hardly refuse to put him up ...'

'I can guess the rest', said Chapman, 'I dare say he plays the gramophone at all hours of the day and night, holds interminable conversations on the telephone, rolls home in a state of inebriation in the small hours – his rowdy friends blowing their car horns as they drop him off ...'

'No, no, nothing of the sort. Quite the opposite in fact. Young Mervyn is a model of industry and application and has hardly gone out since he arrived a month ago. He spends all his time making improvements about the house. It began innocently enough: first he mowed the lawn and trimmed the hedges, next he cleaned out the eave-gutters, then he swept the chimneys ...'

'Capital!' exclaimed Chapman, 'you couldn't spare him for a few days could you?' Chapman suppressed a laugh as Keats shook his head and sighed wearily. 'I do apologise, Keats. I really shouldn't make light of a situation which distresses you. But what exactly is the problem?'

'It's the noise, the disruption, the general discomfort while Mervyn's laudable works are in progress. You recall I had stacks of books in all the bedrooms? Of course, I had to empty one room for Mervyn's use and I relocated those books on the steps of the staircase. There was still space enough for one person to pass by, but Mervyn insisted on erecting wall-to-wall shelving in every room.'

'But that's splendid! Just think Keats: when all your existing books are stored away on the new shelving, you'll be able to use the free floor space to double the size of your library.'

'Of course, I realise all that', said Keats, waving his hand irritably, 'but while Mervyn was working on the shelves I had to endure three days of uninterrupted sawing, drilling and hammering. And then the smell of turpentine and paint assailed my nostrils for another few days. I haven't been able to write a line for more than a week now. This simply can't continue, but how can I tell Mervyn that he must go? The young fellow means well, after all, and I couldn't possibly explain it to his mother – a most formidable woman I assure you.'

'Surely the bookshelves are finished by now?' asked Chapman.

'Oh yes indeed. The shelves are finished. But then he announced that all the electrical wiring in the house needed to be replaced. At present he is working on the front door and the windows. They were varnished as you may recall, but Mervyn assures me that this is most improper for external surfaces. For the last couple of days I could hear nothing from dawn to dusk but the infernal scratching of sandpaper. I had hoped for some respite when he began painting this morning, but he insists that all the doors and windows should be left open until the paint dries and there is a veritable gale blowing through the house. The very papers on my desk ...'

'What colour of paint is he using?' interrupted Chapman, a note of excitement entering his voice.

'It's a mahogany colour, the same as he used for the bookshelves. Why do you ask?'

A smile spread across Chapman's features and he slapped the palm of his hand against his knee in a gesture of triumph. 'Then you have him Keats – young Mervyn has played right into your hands!'

'I'm afraid I don't follow you' replied the poet in a baffled tone.

'When you return home today' said Chapman, 'you must tell your nephew, politely but firmly, that he is never to darken the door of your house again'.

07 Bealtaine 2010

Erse verse 2

Ná gabh go réidh


Ná gabh go réidh fá choim chaomh na hoíche,
Ba chóir don aois bheith fíochmhar ar deireadh;
Lig racht borb i gcoinne éag na drithle.

Cé léir don saoi nach bhfuil dul ón oidhe
Bíonn aistí gaoise fós le ríomh aige;
Ná gabh go réidh fá choim chaomh na hoíche.

Caitheann an fíréan a shaol sa deireadh
ag caoineadh na deise ar chúb sé uaithi;
Lig racht borb i gcoinne éag na drithle.

An réice a bhain sult as taitneamh na gréine
Tuigtear dó, ró-mhall, gur theith an óige;
Ná gabh go réidh fá choim chaomh na hoíche.

An fear stuama ar bhruach na huaighe,
Tapóidh sé gach uain le haghaidh suáilce;
Lig racht borb i gcoinne éag na drithle.

Tusa, a athair, ar leac na síoraíochta,
Caith mionn agus mallacht orm go fíochta.
Ná gabh go réidh fá choim chaomh na hoíche.
Lig racht borb i gcoinne éag na drithle.

[After the Ingweonic of Dylan Thomas.]

Keats and Chapman 2

An Iberian haven


Keats had for many years taken an informed interest in the visual arts and, at length, he began to paint occasional landscapes in oils. He had too much intellectual honesty to harbour any illusions about the quality of his work but he found that the process of painting was an excellent means of relaxation – especially during those regular but brief intervals when writer's block interrupted his literary endeavours.

It was during one such episode that he arranged to rent a fishing lodge in a remote part of the west, with the intention of spending a few weeks trying to capture the beauty of the surrounding mountains and lakes on canvas. Since the lodge was much too large for one person, and desiring the presence of a congenial dinner companion, he invited Chapman to join him. The latter was working on an annotated edition of Thucydides and, feeling that progress might be accelerated by a period of rural isolation free from the distractions of city life, he was happy to accept.

So it was that the friends set out in a Ford Prefect borrowed from Chapman's Aunt Maude on a cold and drizzly Monday morning at the beginning of March.

The weather worsened steadily as the pair drove west at forty miles an hour, the fastest speed that could be safely coaxed from their elderly vehicle. By mid-afternoon the travellers were only ten miles from their destination but the drizzle had turned to heavy sleet and a combination of gale-force headwinds and a cratered road surface had slowed their progress to little more than twenty miles an hour. The jolting and jarring of the Ford Prefect suddenly worsened. Unaccustomed though they were to motoring, Keats and Chapman realised at once that a tyre was punctured.

There was no alternative but to brave the elements, and both men fumbled with the unfamiliar jack and spanners of the borrowed car as they struggled, first to loosen nuts that had not been removed for years, then to lift off the affected wheel, replace it with a none-too-firm spare, and then to retighten the nuts. After half an hour the work was done, but when Keats and Chapman sat into the car again they were wet to the skin and shivering with cold.

Within a few minutes, as the car rounded a bend in a particularly desolate stretch of road, the friends were surprised and cheered to see a white-washed pub. Light from the windows pierced the gloom of the overcast afternoon and the thick clouds of smoke billowing from the chimney testified to the presence of a substantial fire within.

'Stop the car!' exclaimed Chapman – quite superfluously as Keats was already easing the Prefect to a halt on the strip of gravel outside the unexpected oasis of warmth and light.

Spirits reviving, the men vied to be first through the door but Chapman won the race to the large wooden bar within.

'So Keats', he asked, 'what will it be?'

'I think I rather fancy a hot port' replied the poet.

'An excellent idea – just what the doctor ordered!' agreed Chapman. 'Two hot Cockburns please' he called in a louder voice to the elderly publican who was approaching from the far end of the bar where he had been deep in conversation with the only customer in the house.

'Cockburns?' repeated the publican in a puzzled tone, his right hand rising to tug an earlobe.

'Yes. Cockburns port – you do have it?'

'Of course, of course', said the publican, 'well, that is to say, no. We're, ah, out of the Cockburns right now ...'

'Not to worry', said Chapman graciously, 'two hot Crofts will do just as well'.

'Well I'm afraid now, actually, we're a bit short on the Crofts right now too ...' said the publican, shifting from foot to foot.

'Oh very well, a Sandeman will do. You do have Sandeman surely? Give us two hot Sandemans then – and make them large!' exclaimed Chapman, a note of testiness entering his voice.

'Well now, would you believe it sir', said the publican, brightening suddenly, 'we did have a half bottle of the Sandeman there for a while all right but wasn't it all finished off around Christmas time, or was it maybe the New Year, I'm not sure if I remember...'

'Good God man!' snapped Chapman, 'do you or do you not have a bottle of port on the premises at this moment?'

'Oh I do indeed sir, I do indeed. Just a minute now sir and I'll take a look.' At this, the publican knelt down behind the bar and started to rummage through a collection of bottles beneath the counter.

'Isn't this simply incredible?' said Chapman in a low voice to Keats, whose teeth were still chattering from the cold. Before the latter could reply their host reappeared. Holding a dusty bottle in one hand, he wiped it with the sleeve of his other arm.

'Yes indeed sir, here it is now' said the publican in mixed tones of satisfaction and triumph. 'A nearly full bottle of MV Ruby Port sir – will that fit the bill?'

'MV Ruby Port?' repeated Chapman in a tone of incredulity, 'MV Ruby Port – what on earth is that?'

'Well sir, it's a port – a red port – isn't that what you wanted, sir?'

A reddish-purple colour not unlike that of port spread across Chapman's face as he struggled to control his temper but Keats recognised the warning signs of an imminent explosion and moved at once to defuse the situation. Placing a hand on his friend's shoulder he whispered urgently in his ear: 'do remember what they say old chap – any port in a storm!'

Erse verse 1

An ród nár gabhadhScar dhá ród i lár coille órbhuí,
b'oth liom nach bhféadfainn an dá bhealach
a thriall d'aon gheábh is ligeas mo scíth
ag breathnú bóthar amháin go dtí
an áit ar chlaon sé sa scrobarnach;

Ghabhas ansin an dara slí, a bhí
chomh maith agus níos mealltaí b'fhéidir,
mar bhí sí féarach gan lorg coisí;
ach arís, d'fhág an trácht uirthi
go raibh na róid chomh rocach céanna,

Is an mhaidin úd bhí siad araon
fá bhrat duilleog nár satlaíodh fós.
Ó, d'fhágas an chéad ród go malairt lae!
Ach thuigeas mar a scarann gach raon
is bhí amhras orm an bhfillfinn go deo.

Beidh mé á aithris seo le hosna
in áit éigin i bhfad anonn:
scar dhá ród i gcoill, agus mise –
do ghabhas an ceann ba lú taisteal,
is b'in a shocraigh mo chinneamhain.

[After the Ingweonic of Robert Frost.]

06 Bealtaine 2010

Keats and Chapman 1

Le trahison d'un clerc
Keats and Chapman sat reading in armchairs drawn up on either side of a blazing fire. The poet was engrossed in a well-thumbed copy of the Iliad and scarcely noticed the sighs and groans which his friend emitted with increasing frequency and vehemence. At length, however, he was distracted from the feats of Achilles by a furious snarl and looked up in time to see Chapman fling a large and pristine volume into the middle of the flames.

'Good lord!' exclaimed the poet, shocked and astonished by his friend's behaviour, 'what on earth is the matter?'

Chapman paced the room, his entire frame shaking as he sought to control his emotions.

'Do calm down old chap and try to tell me what has caused you such distress.'

Chapman slumped into the armchair opposite and buried his face in his hands.

'Fowler', he sobbed, 'it was Fowler'.

'Fowler?' said Keats in an incredulous tone. 'Surely you don't mean the distinguished author of Modern English Usage?'

'The same', confirmed Chapman.

'I'm afraid I don't understand', replied Keats, his astonishment growing, 'I have perused that work on many occasions and have found much to commend and nothing to censure in its pages. I must, in honesty, confess that I did feel his strictures on the use of "Hellenic" were unduly severe – the result, no doubt, of an excessive ...'

'No, no, no!' moaned Chapman, who dropped his hands from his face to reveal an expression in which disgust and anger competed for dominance. 'Fowler's first edition was capital, of course, and his second was never less than solid. The volume I have just consigned to the flames is the third edition – a work that can only be described as an incitement to linguistic permissiveness, promiscuity and miscegenation. The man has simply turned his coat, he has stabbed a legion of faithful purists in the back, he ...' Chapman raised his hands in a gesture of helplessness as his words trailed away.

'Oh come now! Surely it can't be as bad as that? Let us bear in mind the maxim error communis non error est, and let us also reflect that both split infinitives and terminal prepositions have long ...'

'Shut up!' bellowed Chapman.

Keats directed his gaze into the fireplace where fragments of charred paper floated up and disappeared into the black void of the chimney. Chapman broke the silence.

'I do apologise, but you simply have no idea ... you can have no idea. Do you know what the bounder has done? He has sold the pass on "gender"!'

'Good god no!' cried Keats, aghast.

'He has, he has!' Chapman sobbed uncontrollably.

'Why, it's ... it's unbelievable', stammered Keats. He rose and strode to a large oaken bookcase inherited from his grandfather, took down a copy of Fowler's second edition and began to read aloud: '"Gender is a grammatical term only. To talk of persons or creatures of the masculine or feminine gender, meaning of the male or female sex, is either a jocularity ... or a blunder" – why, what could possibly be plainer than that?'

'He's recanted, abjured, decamped at the first approach of the monstrous regiment ...'

'The thing is infamous!' exclaimed the poet, his upper lip curling in an expression of contempt. But after a moment's reflection a sudden look of triumph transformed his features. Turning to his friend, he declaimed: 'let us take solace from the knowledge that the scoundrel's poltroonery shall not go unpunished; that those whom he has betrayed so shamefully shall not go unavenged; that he shall live to rue the day of his treachery!'

'I do wish I could believe it,' said Chapman, wiping a tear from the corner of one eye, 'but how can you be certain? Those who are without principle so often seem to prosper ...'

'Surely', asked Keats rhetorically, 'you must be familiar with the old adage, "filleann an feall ar an bhFowler"?'